Heeft een cliënt altijd recht op een vertrouwenspersoon?

Iemand die jeugdhulp krijgt, heeft altijd recht op een vertrouwenspersoon. Dus elk kind, elke jongere, elke (pleeg)ouder en elke verzorger die op de een of andere manier met jeugdhulp te maken heeft, kan een beroep doen op het AKJ. Onze vertrouwenspersonen zijn deskundig op alle terreinen van de jeugdhulp. Ze staan cliënten bij met raad en daad.

Terug naar alle vragen