Dient het AKJ klachten in namens cliënten?

Nee, het AKJ dient niet zelf klachten in. Dat doen de cliënten – zij zijn immers degenen die een klacht hebben. Het AKJ helpt cliënten bijvoorbeeld wel bij het opstellen van een klachtbrief. Hierbij verwoordt de vertrouwenspersoon de klachten van de cliënt; het blijven altijd de klachten van de cliënt. Mocht een cliënt besluiten geen klacht in te dienen , dan gaat de vertrouwenspersoon er ook niet mee verder.

Terug naar alle vragen