Ze dreigen met een uithuisplaatsing (UHP). Wat kan ik doen?

Een kind kan alleen uit huis geplaatst worden als de kinderrechter daar een machtiging voor heeft gegeven. Soms is het ook de beste oplossing. Een uithuisplaatsing (UHP) betekent niet dat u geen contact meer met uw kind mag hebben. Kinderen hebben recht op contact met hun ouder(s) en andersom. Als u een uithuisplaatsing wilt voorkomen is het belangrijk is dat u de hulp van de jeugdbescherming accepteert. Vraag waarom er met een UHP gedreigd wordt en wat er van u verwacht wordt om dit te voorkomen. Geef ook aan wat u nodig heeft om aan deze verwachtingen te kunnen voldoen.

Heeft de kinderrechter al een besluit genomen tot uithuisplaatsing, dan kunt u daartegen in hoger beroep gaan. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Een uithuisplaatsing wil niet zeggen dat uw kind naar een instelling voor gesloten jeugdhulp moet. Daarvoor moet de kinderrechter een andere machtiging afgeven. Afhankelijk van de situatie kan uw kind na een uithuisplaatsing bij (netwerk)pleegouders of in een open instelling geplaatst worden.

Terug naar alle vragen