Ik ben het niet eens met de beslissing van de jeugdhulpverlener. Wat nu?

Uw mening telt ook. Dus die mag u laten horen. U kunt uw mening zelf aangeven bij de jeugdhulpverlener, maar een vertrouwenspersoon kan u daar ook bij helpen. Allereerst moet goed duidelijk zijn waarom u het niet met de jeugdhulpverlener eens bent. De vertrouwenspersoon is er om samen met u te bekijken of er redenen zijn voor een gesprek. Zo ja, dan kunt u samen met de vertrouwenspersoon een gesprek aanvragen met de jeugdhulpverlener.

Samen met de vertrouwenspersoon bereidt u het gesprek voor en zorgt u dat uw mening in een brief of mail naar de jeugdhulpverlener gaat. Meestal is een gesprek voldoende om tot een oplossing te komen. De vertrouwenspersoon kan bij het gesprek zijn en erop letten dat alles goed besproken wordt. Dit verhaal is een voorbeeld van hoe zoiets kan gaan.

Terug naar alle vragen