Ik ben het niet eens met de rapportage/het dossier. Wat kan ik doen?

Het is altijd lastig wanneer je het niet eens bent met mensen die over jouw situatie schrijven. Toch is het belangrijk om het hierover te hebben. Geef aan dat je het er niet mee eens bent en waarom. Als er feitelijke zaken in staan die echt niet kloppen, dan moet dit worden aangepast. Gaat het om een menings- of visieverschil, dan heb je er recht op dat je mening aan de rapportage en het dossier wordt toegevoegd. Heb je hier geen gelegenheid toe gekregen of blijf je onvrede houden? Dan kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon kan je helpen om klachten te verwoorden. Bijvoorbeeld door samen een brief te schrijven. Naar aanleiding van die brief volgt vaak een uitnodiging voor een gesprek waarin je samen de zaak kunt rechtzetten. Voor het gesprek kan de vertrouwenspersoon je ook ondersteunen, door het goed voor te bespreken of door mee te gaan. Lees ook dit verhaal.

Terug naar alle vragen