Ik ben het niet eens met de rapportage/het dossier. Wat kan ik doen?

Altijd lastig wanneer u het niet eens bent met mensen die over uw situatie schrijven. Toch is het belangrijk om het hierover te hebben. Geef aan dat u het er niet mee eens bent en waarom. Als er feitelijke zaken in staan die echt niet kloppen, dan moet dit worden aangepast. Gaat het om een menings- of visieverschil, dan heeft u er recht op dat uw mening aan de rapportage en het dossier wordt toegevoegd. Heeft u hier geen gelegenheid toe gekregen of blijft u onvrede houden? Dan kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon kan u helpen om uw klachten te verwoorden. Bijvoorbeeld door samen een brief te schrijven. Naar aanleiding van die brief volgt vaak een uitnodiging voor een gesprek waarin u samen de zaak kunt rechtzetten. Voor het gesprek kan de vertrouwenspersoon u ook ondersteunen, door het goed voor te bespreken of door mee te gaan. Lees ook dit verhaal.

Terug naar alle vragen