Ik ben het niet eens met de schriftelijke aanwijzing. Wat kan ik doen?

Een schriftelijke aanwijzing is een opdracht die gaat over de opvoeding en verzorging van uw kind. Die opdracht moet u uitvoeren. Bijvoorbeeld: zorg ervoor dat uw kind naar school gaat. Een schriftelijke aanwijzing kan zich alleen richten tot het kind en tot de ouder die het gezag uitoefent. U krijgt altijd eerst bericht dat de jeugdbescherming van plan is om u een schriftelijke aanwijzing te geven. De jeugdbescherming kan de kinderrechter verzoeken de aanwijzing te bekrachtigen als de aanwijzing niet wordt opgevolgd.

Als u het er niet mee eens bent, kunt u de kinderrechter vragen om de schriftelijke aanwijzing te laten vervallen. Dit moet u vragen binnen twee weken nadat u de schriftelijke aanwijzing heeft gekregen. U heeft hier geen advocaat voor nodig. Als de situatie bij u is veranderd, kan dat ook een reden zijn om te vragen de schriftelijke aanwijzing te laten vervallen. Neem in dat geval contact op met de jeugdbescherming. Als u dat lastig of ingewikkeld vindt, kan de vertrouwenspersoon u hierbij helpen.

Terug naar alle vragen