Ik ben het niet eens met de schriftelijke aanwijzing. Wat kan ik doen?

Een schriftelijke aanwijzing is een opdracht die gaat over de opvoeding en verzorging van een kind. Die opdracht moet je uitvoeren. Bijvoorbeeld: zorg ervoor dat het kind naar school gaat. Een schriftelijke aanwijzing kan zich alleen richten tot het kind en tot de ouder die het gezag uitoefent. Je krijgt altijd eerst bericht dat de jeugdbescherming van plan is om je een schriftelijke aanwijzing te geven. De jeugdbescherming kan de kinderrechter verzoeken de aanwijzing te bekrachtigen als de aanwijzing niet wordt opgevolgd.

Wanneer je het er niet mee eens bent, kun je de kinderrechter vragen om de schriftelijke aanwijzing te laten vervallen. Dit moet je vragen binnen twee weken nadat je de schriftelijke aanwijzing hebt gekregen. Je hebt hier geen advocaat voor nodig. Als de situatie  is veranderd, kan dat ook een reden zijn om te vragen de schriftelijke aanwijzing te laten vervallen. Neem in dat geval contact op met de jeugdbescherming. Als je dat lastig of ingewikkeld vindt, kan de vertrouwenspersoon je hierbij helpen.

Terug naar alle vragen