Ik ben het niet eens met het verleningsbesluit van de gemeente. Wat kan ik doen?

De gemeente geeft het verleningsbesluit af. Zo’n verleningsbesluit heb je nodig, omdat je daarmee naar een jeugdhulporganisatie gaat die je kan helpen met de problemen in het gezin. Wanneer je het niet eens bent met het verleningsbesluit, kun je daartegen bezwaar maken bij burgemeester en wethouders (B&W) in de betreffende gemeente. Wordt het bezwaar verworpen, dan kun je daartegen in beroep gaan bij de kinderrechter. De vertrouwenspersoon kan je informeren en adviseren over de mogelijkheden van bezwaar en/of beroep, en daar zo nodig bij ondersteunen.

Terug naar alle vragen