Ik ben het niet eens met het verleningsbesluit van de gemeente. Wat kan ik doen?

De gemeente geeft het verleningsbesluit af. Zo’n verleningsbesluit heeft u nodig, omdat u daarmee naar een jeugdhulporganisatie kunt die u kan helpen met de problemen in uw gezin. Als u het niet eens bent met het verleningsbesluit, kunt u daartegen bezwaar maken bij burgemeester en wethouders (B&W) in uw gemeente. Wordt het bezwaar verworpen, dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de kinderrechter. De vertrouwenspersoon kan u informeren en adviseren over de mogelijkheden van bezwaar en/of beroep, en u daar zo nodig bij ondersteunen.

Terug naar alle vragen