Wat gebeurt er als een cliënt over mij klaagt bij het AKJ?

Allereerst gaan we met degene die klaagt in gesprek. Samen met hem of haar zoeken we uit wat er speelt. Als het even kan, proberen we het probleem via een gesprek met u op te lossen. We helpen de cliënt een gesprek met u aan te vragen, meestal door middel van een brief. Het komt voor dat gevraagd wordt of uw leidinggevende kan aansluiten bij dat gesprek. U of uw leidinggevende zal dan de cliënt en de vertrouwenspersoon uitnodigen om te praten over de punten die de cliënt in de brief benoemd heeft.

De vertrouwenspersoon ondersteunt de cliënt tijdens zo’n gesprek. Bijvoorbeeld door zijn of haar standpunten te verduidelijken of door ervoor te zorgen dat de cliënt zich echt gehoord voelt. We hebben gemerkt dat een groot deel van de klachten door zo’n gesprek al wordt opgelost.

Als een dergelijk gesprek voor een cliënt niet of onvoldoende tot een oplossing leidt, dan kan de vertrouwenspersoon de cliënt informeren over wat hij/zij nog meer kan doen met de klachten. De cliënt kan deze bijvoorbeeld ter beoordeling voorleggen aan de klachtencommissie van de instantie waar u werkt. Als de cliënt dat wil, dan kan de vertrouwenspersoon daar ook bij ondersteunen. De cliënt kan dit echter ook zelf doen, zonder hulp van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan een cliënt adviseren over de te volgen route, echter het is de cliënt die bepaalt welke stappen hij of zij (eventueel met ondersteuning van de vertrouwenspersoon) onderneemt. De vertrouwenspersoon zal niet zelf contact met u opnemen om met u naar een oplossing te zoeken voor de klacht van de cliënt.

Terug naar alle vragen