Ik ben ontevreden over de gezinsmanager/jeugdbeschermer. Wat kan ik doen?

Het kan zijn dat u niet goed kunt opschieten met de gezinsvoogd of jeugdhulpverlener. Bespreek dit dan eerst met de betreffende hulpverlener zelf. Komt u er met hem of haar niet uit, dan kunt u een klachtgesprek aanvragen met de leidinggevende van de betreffende medewerker. Dit gesprek kunt u aanvragen door het formuleren van een klachtbrief gericht aan de leidinggevende. In deze brief geeft u aan waar u ontevreden over bent en wat u graag zou willen bereiken met het gesprek. Tijdens dit gesprek kunt u verder uitleggen wat u niet prettig vindt en hoe u het liever zou willen. Vraag ook altijd om een gespreksverslag waarin gemaakte afspraken worden genoteerd.

Als u in deze fase geen vertrouwen meer heeft in de betreffende gezinsmanager/jeugdhulpverlener, kunt u bij de leidinggevende het verzoek indienen om een andere hulpverlener te krijgen. Geef altijd een onderbouwing voor dit verzoek. Een verzoek indienen betekent niet dat u automatisch een andere hulpverlener krijgt, maar wel dat er serieus naar uw aanvraag gekeken moet worden. Als u dat wilt kan de vertrouwenspersoon u advies geven over en/of ondersteunen bij het verwoorden en bespreekbaar maken van uw klachten. De vertrouwenspersoon kan met u meegaan naar klachtgesprekken en let erop dat ze goed naar u luisteren en antwoord geven op eventuele vragen die u hebt. Heeft ook het gesprek met de leidinggevende niets opgelost en blijft uw onvrede bestaan? Dan kunt u met uw klachten terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie. De contactgegevens van de klachtencommissie kunt u vinden op de website van de instelling en anders opvragen bij de instelling zelf. Ook bij de route naar de klachtencommissie kan de vertrouwenspersoon u informatie en advies geven en, indien nodig, ondersteuning bieden.

Terug naar alle vragen