Kan ik informatie over een cliënt delen met de vertrouwenspersoon, of overleggen over een cliënt?

Nee, dat kan niet. De vertrouwenspersonen zijn er voor ouders/verzorgers, jongeren en kinderen die te maken krijgen met de jeugdhulp. De vertrouwenspersoon ondersteunt en begeleidt hen en doet niets zonder hun medeweten. Om de onafhankelijkheid van ons werk te waarborgen, delen we geen informatie over cliënten.

Ook is het belangrijk dat u geen informatie met de vertrouwenspersonen deelt, zonder dat de cliënt daarbij is. Mocht dat wel voorkomen, dan vragen wij u deze informatie ook te delen met de cliënt. De vertrouwenspersoon gaat dus niet vooraf met u in overleg over een cliënt. Wel kan het zijn dat een vertrouwenspersoon met u overleg heeft voor het plannen van een afspraak, maar inhoudelijk wordt dan niet op de zaak in gegaan.

Terug naar alle vragen