Mijn kind krijgt geen/niet de juiste hulp. Wat kan ik doen?

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Als u hulp nodig hebt, gaat u allereerst naar uw gemeente. U krijgt dan advies en samen met de deskundigen bekijkt u met uw kind welke hulp het beste is. De meeste gemeenten hebben jeugd- /wijkteams of een Centrum voor Jeugd en Gezin die u kunnen helpen. U kunt zelf direct contact met ze opnemen. Maar het kan ook via de huisarts/ jeugdarts, zij kunnen rechtstreeks verwijzen naar een jeugdhulpaanbieder.

De gemeente besluit welke hulp er wel of niet wordt ingezet, dat heet een verleningsbesluit. Als u geen hulp krijgt of niet de hulp die uw kind nodig heeft, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. De vertrouwenspersoon kan u daarbij helpen. Bijvoorbeeld door samen een brief of e-mail te schrijven. Maar ook door u te helpen als u in gesprek gaat met mensen van de gemeente over uw onvrede of klachten.

Terug naar alle vragen