Mijn kind wordt onder toezicht gesteld OTS). Wat betekent dat?

Als de ontwikkeling van uw kind door problemen in uw gezin in gevaar komt, kan uw kind onder toezicht worden gesteld (OTS). Als de kinderrechter uw kind onder toezicht stelt, zorgt de jeugdbescherming voor een gezinsvoogd/jeugdbeschermer. U en uw kind moeten deze hulp accepteren. De gezinsvoogd begeleidt uw kind en helpt u bij het oplossen van de problemen.

U houdt wel het gezag over uw kind. U blijft dus zelf verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw kind. Ook blijft uw toestemming nodig om grote beslissingen te nemen over uw kind (bijvoorbeeld schoolkeuze en inschrijven in een woonplaats). De gezinsvoogd helpt u daarbij. Het doel van de OTS is dat u na een tijdje zelf uw kind weer kunt opvoeden en verzorgen.

Binnen 6 weken na de start van de OTS moet de gezinsvoogd een Plan van Aanpak opstellen. Bij de opstelling daarvan dient u betrokken te worden. In dit Plan van Aanpak worden de doelen gesteld waaraan gewerkt dient te worden en het Plan vormt daarmee de basis voor de hulp die tijdens de OTS wordt geboden. Ook krijgt u de mogelijkheid om uw mening aan het Plan toe te voegen, voordat het definitief wordt.

Terug naar alle vragen