Mijn kind wordt onder toezicht gesteld (OTS). Wat betekent dat?

Als de ontwikkeling van het kind door problemen in een gezin in gevaar komt, kan een kind onder toezicht worden gesteld (OTS). Als de kinderrechter een kind onder toezicht stelt, zorgt de jeugdbescherming voor een gezinsvoogd/jeugdbeschermer. De ouder/verzorger en het kind moeten deze hulp accepteren. De gezinsvoogd begeleidt het kind en helpt de ouder/verzorger bij het oplossen van de problemen.

De ouder/verzorger houdt wel het gezag over het kind. De ouder/verzorger blijft dus zelf verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. Ook blijft toestemming nodig om grote beslissingen te nemen over het kind (bijvoorbeeld schoolkeuze en inschrijven in een woonplaats). De gezinsvoogd kan daarbij helpen. Het doel van de OTS is dat er na een tijd weer door de ouder/verzorger van het kind gezorgd kan worden.

Binnen 6 weken na de start van de OTS moet de gezinsvoogd een Plan van Aanpak opstellen. Bij de opstelling daarvan dient de ouder/verzorger betrokken te worden. In dit Plan van Aanpak worden de doelen gesteld waaraan gewerkt dient te worden en het Plan vormt daarmee de basis voor de hulp die tijdens de OTS wordt geboden. De ouder/verzorger krijgt de mogelijkheid om de mening aan het Plan toe te voegen, voordat het definitief wordt.

Terug naar alle vragen