Ik mag mijn kind niet (vaak genoeg) zien. Wat kan ik doen?

Als de kinderrechter geen omgangsverbod heeft opgelegd, heeft u het recht om uw kind te zien. Uw kind heeft ook het recht om u te zien. Ouders kunnen samen, of met hulp van een gezinsvoogd/jeugdbeschermer, een omgangsregeling afspreken. Is de omgangsregeling vastgelegd in een beschikking van de rechter? Dan moet iedereen zich hieraan houden en kan dit niet zomaar door een jeugdhulpverlener of een ouder gewijzigd worden.

Wilt u uw kind vaker zien dan in de omgangsregeling staat? Dan kunt u dit verzoeken bij de rechter. De vertrouwenspersoon kan u helpen om uit te zoeken wat er aan de hand is als u uw kind niet of niet vaak genoeg mag zien. In dit verhaal kunt u lezen hoe we zoiets aanpakken.

Terug naar alle vragen