Wat zijn mijn rechten als pleegouder?

Als pleegouder heb je recht op goede begeleiding van de pleegzorgorganisatie. Daarnaast heb je ook recht op een pleegzorgvergoeding en pleegzorgverlofDe begeleider van de pleegzorgorganisatie moet je ook bij het hulpplan betrekken en je moet instemmen met het pleegzorgdeel van het plan. Ook moeten zij ervoor zorgen dat je op tijd genoeg informatie krijgt. Dat is nodig, want dat kunt u goed voor het pleegkind zorgen. Het is aan de aanbieder van pleegzorg om te beslissen welke informatie de pleegouders nodig hebben om goede pleegzorg te kunnen bieden. Verder heb je recht op kortdurend zorgverlof. Je hebt in een aantal gevallen ook blokkaderecht. Als het pleegkind langer dan een jaar bij je woont, dan moet de jeugdbeschermer toestemming van de kinderrechter vragen als zij willen dat het pleegkind verhuist.

Is je pleegkind onder toezicht gesteld, dan heb je ook de mogelijkheid om een geschil over de uitvoering van de OTS aan de rechter voor te leggen. Hiervoor heb je wel een advocaat nodig. Verder heb je klachtrecht. Als je een klacht heeft over de pleegzorgorganisatie, kun je een vertrouwenspersoon vragen om daarbij te helpen. De pleegouderraad (POR) vertegenwoordigt de pleegouders bij de pleegzorgorganisatie. Zij komen onder meer op voor de belangen van pleegouders en pleegkinderen.

Terug naar alle vragen