Wat zijn mijn rechten als pleegouder?

Als pleegouder heeft u recht op goede begeleiding van de pleegzorgorganisatie. Daarnaast heeft u ook recht op een pleegzorgvergoeding en pleegzorgverlofDe begeleider van de pleegzorgorganisatie moet u ook bij het hulpplan betrekken en u moet instemmen met het pleegzorgdeel van het plan. Ook moeten zij ervoor zorgen dat u op tijd genoeg informatie krijgt. Dat is nodig, want dat kunt u goed voor uw pleegkind zorgen. Het is aan de aanbieder van pleegzorg om te beslissen welke informatie de pleegouders nodig hebben om goede pleegzorg te kunnen bieden. Verder heeft u recht op kortdurend zorgverlof. U heeft in een aantal gevallen ook blokkaderecht. Als uw pleegkind langer dan een jaar bij u woont, dan moet de jeugdbeschermer toestemming van de kinderrechter vragen als zij willen dat uw pleegkind verhuist.

Is uw pleegkind onder toezicht gesteld, dan heeft u ook de mogelijkheid om een geschil over de uitvoering van de OTS aan de rechter voor te leggen. Hiervoor heeft u wel een advocaat nodig. Verder heeft u klachtrecht. Als u een klacht heeft over de pleegzorgorganisatie, kunt u een vertrouwenspersoon vragen om daarbij te helpen. De pleegouderraad (POR) vertegenwoordigt de pleegouders bij de pleegzorgorganisatie. Zij komen onder meer op voor de belangen van pleegouders en pleegkinderen.

 

Terug naar alle vragen