Wat kan een vertrouwenspersoon voor mij als hulpverlener betekenen?

Onze vertrouwenspersoon ondersteunen enkel cliënten in de jeugdhulp en geen professionals. Echter, ze geven wel voorlichting aan professionals over het vertrouwenswerk. Voor professionals is het belangrijk om de actuele informatie over het vertrouwenswerk te kennen en te delen. U bent degene die ervoor zorgt dat de toegang tot het vertrouwenswerk voor elke cliënt laagdrempelig en bereikbaar is.

Ook kunt u er samen met ons voor zorgen dat cliënten zich vrij voelen om contact te zoeken met – en ondersteuning te vragen van – een vertrouwenspersoon van het AKJ of Zorgbelang. Dat kunt u doen door op de website van uw organisatie melding te maken van het recht op toegang tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon en door het beschikbaar stellen of uitdelen van de folders van het AKJ.

Verder kan de vertrouwenspersoon een rol spelen in het overleg en de communicatie met uw cliënten. Vertrouwenspersonen zijn er om zaken te verhelderen, rechten en plichten te verduidelijken en om te zorgen dat ouders en kinderen met vertrouwen verder kunnen in de jeugdhulp. En dat is ook in het belang van iedere hulpverlener.

Terug naar alle vragen