Wanneer heb ik recht op pleegzorgvergoeding?

Om recht te hebben op pleegzorgvergoeding moet er een officiële indicatie zijn. Dat wil zeggen dat officieel is vastgesteld dat een kind pleegzorg nodig heeft. Als pleegouder kun je dan een vergoeding krijgen voor de kosten van de verzorging en opvoeding van het pleegkind. Je vraagt deze pleegvergoeding aan bij de pleegzorgorganisatie. Van hen krijg je het geld. De overheid stelt ieder jaar vast wat het bedrag is van de pleegzorgvergoeding. De leeftijd van het pleegkind bepaalt hoe hoog het basisbedrag is. Soms kun je extra geld krijgen. Bijvoorbeeld als je extra kosten maakt bij crisisopvang; als je zorgt voor een kind met een handicap; of als je voor 3 of meer pleegkinderen zorgt. In het pleegcontract staat het bedrag aan pleegvergoeding waar pleegouders recht op hebben.

Terug naar alle vragen