Wanneer heb ik recht op pleegzorgvergoeding?

Om recht te hebben op pleegzorgvergoeding moet er een officiële indicatie zijn. Dat wil zeggen dat officieel is vastgesteld dat een kind pleegzorg nodig heeft. Als pleegouder kunt u dan een vergoeding krijgen voor de kosten van de verzorging en opvoeding van uw pleegkind. U vraagt deze pleegvergoeding aan bij de pleegzorgorganisatie. Van hen krijgt u het geld. De overheid stelt ieder jaar vast wat het bedrag is van de pleegzorgvergoeding. De leeftijd van uw pleegkind bepaalt hoe hoog het basisbedrag is. Soms kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld als u extra kosten maakt bij crisisopvang; als u zorgt voor een kind met een handicap; of als u voor 3 of meer pleegkinderen zorgt. In het pleegcontract staat het bedrag aan pleegvergoeding waar pleegouders recht op hebben.

Terug naar alle vragen