Wetsvoorstel en amendement over vertrouwenswerk jeugd aangenomen

Gisteren heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel en amendement aangenomen dat positief is voor kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders of verzorgers die jeugdhulp krijgen en daarbij hulp willen van een vertrouwenspersoon.

Het gaat om het wetsvoorstel ‘Centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd’ en een door GroenLinks ingediend amendement.

Waarom dit wetsvoorstel?

Met dit wetsvoorstel wordt wettelijk vastgelegd dat het AKJ – en ook de Kindertelefoon en de Luisterlijn (voorheen Sensoor) – centraal vanuit de Rijksoverheid worden gefinancierd. In de praktijk werden deze drie partijen al vanaf 2018 door het ministerie van VWS gefinancierd (van de transitie van het jeugdstelsel in 2015 t/m 2017 door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten), maar dit was nog niet wettelijk geregeld. Deze landelijke financiering garandeert dat kinderen, jongeren en hun ouders (ongeacht waar zij wonen) gebruik kunnen blijven maken van een vertrouwenspersoon als ze vragen, problemen of klachten hebben over jeugdhulp.

Waarom dit amendement?

“Dit amendement waarborgt dat kinderen en hun (pleeg)ouders in de jeugdhulp te allen tijde zelfstandig toegang hebben tot contact met een vertrouwenspersoon zonder tussenkomst van anderen.”

In de huidige Jeugdwet staat dat gemeenten, jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis een vertrouwenspersoon in de gelegenheid moeten stellen zijn taak uit te oefenen. Maar er staat niet in deze wet dat jeugdigen vrijelijk toegang moeten hebben tot een vertrouwenspersoon. Lisa Westerveld van GroenLinks wil deze vrije toegang voor jeugdigen goed geregeld hebben. Want in de praktijk blijkt dat jongeren soms niet met een vertrouwenspersoon mogen praten. Vandaar dat Westerveld dit amendement heeft ingediend. In de toelichting staat:

“Dit amendement zorgt ervoor dat in de wet verankerd wordt dat anderen niet het contact tussen cliënt en vertrouwenspersoon mogen verhinderen. Dit is belangrijk, omdat de vrije toegang tot een vertrouwenspersoon bijdraagt aan het welzijn van kinderen (en hun ouders) in de zorg. Kinderen kunnen zich namelijk zeer bezwaard voelen als zij bijvoorbeeld toestemming nodig hebben van het individu waar zij de desbetreffende klacht over willen indienen. Ook kunnen vertrouwenspersonen door dit amendement beter en efficiënter te werk gaan omdat hun werkzaamheden niet bemoeilijkt worden door tussenkomst van anderen.”

Uiteraard zijn we bij het AKJ heel blij dat de Tweede Kamer dit wetsvoorstel en het amendement heeft aangenomen. Nu is de Eerste Kamer aan de beurt. De verwachting is dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel waarschijnlijk vóór de zomer zal goedkeuren. Wordt vervolgd!

Kinderen en jongeren hebben géén toestemming nodig
om met een vertrouwenspersoon te praten!

Terug naar nieuwsoverzicht