Zorgen om jongeren in gesloten jeugdhulp Noord-Holland Noord

Achttien gemeenten in de regio Noord-Holland Noord zijn voornemens te wisselen van aanbieder voor gesloten jeugdhulp (JeugdzorgPlus). Dit besluit zal hoogstwaarschijnlijk tot gevolg hebben dat de huidige aanbieder – Transferium Jeugdzorg te Heerhugowaard – haar deuren moet sluiten. De ruim 70 jongeren die nu in deze instelling verblijven, zullen elders moeten worden ondergebracht. Het AKJ maakt zich zorgen over de betrokken jongeren wiens hulpverleningstrajecten dan worden onderbroken en die waarschijnlijk verder van huis terecht gaan komen.

Breuk hulpverleningstraject onwenselijk
Als de jongeren die nu bij Transferium een traject volgen, overgeplaatst worden naar een andere instantie buiten de regio, zorgt dit voor een breuk in hun hulpverleningstraject. Gezien de veelal ernstige problematiek waarvoor zij in de gesloten jeugdhulp zijn geplaatst, is dit een onwenselijke situatie. Het is simpelweg niet in het belang van deze jongeren dat hun hulpverleningstraject wordt onderbroken.

Traject dicht bij huis moet mogelijk blijven
Als Transferium Jeugdzorg haar deuren moet sluiten, betekent dit dat er minder gesloten jeugdhulpplaatsen plaatsen beschikbaar zullen zijn in Noord-Holland. Ook dit is onwenselijk; het is veelal in het belang van kinderen om in de eigen regio, zo dicht mogelijk bij huis en hun netwerk, een jeugdhulptraject te kunnen volgen. Door kinderen buiten hun eigen regio te plaatsen, bestaat de kans op verminderd contact met hun familie en/of netwerk die te maken krijgen met langere reistijd en hogere reiskosten. Daarom moeten er voldoende plekken voor gesloten jeugdhulp beschikbaar blijven in álle regio’s van Nederland, dus ook in Noord-Holland.

Alert op signalen van jongeren
Alle jongeren in gesloten jeugdhulpinstellingen in Nederland worden wekelijks bezocht door onze vertrouwenspersonen. Zo ook de jongeren die momenteel in Transferium Jeugdzorg verblijven. De vertrouwenspersonen zijn in deze periode extra alert op vragen of signalen van jongeren over hun toekomst die momenteel onzeker is. Als blijkt dat jongeren vanwege de huidige ontwikkelingen behoefte hebben aan extra gesprekken met de vertrouwenspersonen, dan zal het AKJ dit uiteraard mogelijk maken.

Terug naar nieuwsoverzicht